Ordinácie

Poliklinika Hlohovec

Ordinácie sv. Michala

Všeobecné lekárstvo
Interná medicína
Neurológia
Diagnostika, poradenstvo a konzultácie v oblasti života a životných situácií