Všeobecné lekárstvo

Všeobecný lekár

MUDr. Peter Pekarovič

Sestra: Mária Štefanovičová

Kontakt na ordináciu

Telefón: 033 74 244 46

Špecializácia

všeobecné lekárstvo

Ordinačné hodiny

Pondelok:   8:00 – 14:00
Utorok:      8:00 – 14:00
Streda:       8:00 – 14:00,  LPK: 8:30 – 10:00
Štvrtok:      8:00 – 14:00
Piatok:       8:00 – 14:00

07:00 – 08:00   Odbery krvi
07:30 – 08:00   Injekcie

Vybavenie pracoviska
počítač, tlakomer, laryngoskop, intubačné vybavenie, kyslíkový prístroj, ambuvak, odsávačka, infúzna súprava, lieky prvej pomoci, otoskop, EKG, ultrasonografia brucha
Kariéra
 • 1976-1979 interné oddelenie Bojnice – atestácia z internej medicíny
 • 1980-1987 ambulancia všeobecného lekárstva Prievidza – 1982 atestácia zo všeobecného lekárstva I. stupňa
 • 1987 – doteraz: ambulancia všeobecného lekárstva Hlohovec – 1990 atestácia zo všeobecného lekárstva II. stupňa
 • prezident RLK Trnava, člen Rady SLK, vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva, poradný zbor Asociácie súkromných lekárov SR
Všeobecný lekár

MUDr. Igor Gergič

Sestra: dipl. zdrav. sestra Jana Ešmírová
Kontakt na ordináciu

Telefón: 033 73 304 67
E-mail:  igor.gergic@post.sk

Špecializácia

všeobecné lekárstvo

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7:00 – 13:30
Utorok:      7:00 – 15:00
Streda:       7:00 – 13:30
Štvrtok:      7:00 – 15:00
Piatok:       7:00 – 13:00

Vybavenie pracoviska

EKG, internet

Kariéra
 • 1992 – 1993 Vojesnká lekárska akadémia J.E Purkyňe Hradec Králove
 • 1998 – 1998 Vojenská letecká akadémia Košice – lekárska fakulta UPJŠ Košice
 • 1998 – 2001 Nemocnoca ministerstva obrany Bratislava -lekár v predatestačnej príprave
 • 2001 Náčelník Posádkovej ošetrovne Topoľčany
 • 2001 – 2002 Mierová misia OSN UNDOF Syria – lekár
 • 2002 – 2005 Náčelník Posádkovej ošetrovne Topoľčany
 • 2005 – 2006 Mierová misia OSN UNFICYP Cyprus – hlavný lekár sektorového veliteľstva
 • 2006 – 2007 Náčelník zdrav. služby Protilietadlovej raketoevj brigády Nitra
 • 2007 – 2008 Mierová misia OSN Cyprus – hlavný lekár sektorového veliteľstva
 • 2008 – 2009 Náčelník zdrav. služby Protilietadlovej raketovej brigády Nitra
 • 2009 – lekár amb. všeobecného lekárstva Hlohovec
Všeobecný lekár

MUDr. Helena Koborová

Sestra: Zuzana Vašková

Kontakt na ordináciu

Telefón: 0917 220 042
E-mail:  polymed.hlohovec@gmail.com

Špecializácia

všeobecné lekárstvo,

ambulacia pre dospelých

Ordinačné hodiny

Pondelok:  7:00 – 13:00   13:30 – 16:00
Utorok:     7:00 – 13:00   13:30 – 16:00
Streda:      7:00 – 13:00   13:30 – 16:00
Štvrtok:     7:00 – 13:00   13:30 – 16:00
Piatok:      7:00 – 13:00   13:30 – 16:00

 

07:00 – 08:30   Odbery
13:30 – 16:00   Administratíva, návštevy

Všeobecný lekár

MUDr. Eva Hrobárová

Sestra: Dáša Skalická
Kontakt na ordináciu

Telefón: 033 38 12 604

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7:00 – 15:30
Utorok:      7:00 – 15:30
Streda:       7:00 – 15:30
Štvrtok:      7:00 – 15:30
Piatok:       7:00 – 15:30

 

07:00 – 08:00   Odbery

08:00 – 13:00   Odrinačné hodiny

13:00 – 15:30   Písomná agenda, návštevy

11:30 – 12:00   Obedňajšia prestávka

Všeobecný lekár

MUDr. Marta Makyšová

Sestra: Anna Petreková

Kontakt na ordináciu

Telefón: 033 74 231 84

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7:00 – 13:00
Utorok:      7:00 – 13:00
Streda:       7:00 – 13:00
Štvrtok:      7:00 – 13:00
Piatok:       7:00 – 12:00